Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brew Brothers en een opdrachtgever / cursist over workshops, trainingen, hierna te noemen cursus en andere vormen van opleiding in de ruime zin van het woord.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Brew Brothers en opdrachtgever / cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming

De overeenkomst tussen Brew Brothers en opdrachtgever / cursist komt tot stand door:

– Inschrijving via de website. De cursist kan zich direct inschrijven voor een opleiding of training op brewbrothers.nl. Dit gebeurt als volgt:

  1. De cursist selecteert een training of opleiding op de website;
  2. de cursist selecteert een beschikbare datum en tijd;
  3. de cursist registreert zichzelf;
  4. de cursist gaat akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid;
  5. de cursist gaat over tot betaling middels iDeal. Na betaling is de plaats in de training gegarandeerd; 
  6. de cursist ontvangt een bevestiging per email;
  7.  uiterlijk één dag aanvang van de training of opleiding ontvangt de cursist verdere logistieke informatie over de training. 

Voor de cursist geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf datum van inschrijving. 

Artikel 3: Annulering

De opdrachtgever / cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Brew Brothers. De vergoedingen zijn als volgt opgebouwd:

Gebaseerd op de datum en tijd van de workshopVergoeding
Meer dan 14 dagen van te voren. Volledige terug betaling.
Tot 48 uur van te vorenGeen restitutie meer mogelijk. Wel mogelijkheid tot het kiezen van een nieuwe datum.
Minder dan 48 uur van te vorenGeen restitutie meer mogelijk. Ook het kiezen van een nieuwe datum is niet meer mogelijk.

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze voorafschriftellijk bij Brew brothers aanmelden.

Wanneer de cursist recht heeft op restitutie van kosten dan ontvangt deze een creditnota en wordt het bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort. 

Artikel 4: Annulering

Brew Brothers kan een cursus zonder opgaaf van reden annuleren. De opdrachtgever / cursist krijgt het reeds betaalde cursusgeld terug. 

Artikel 5: Prijzen

De prijzen zijn inclusief gebruik van koffie en melk, tenzij anders overeengekomen;

Artikel 6: Vertrouwelijkheid en veiligheid 

6.1: Vertrouwelijkheid

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert, is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

6.2: Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de trainingen en werkzaamheden uitgevoerd worden zoals overeengekomen en dat onze trainers zorgdragen voor een veilige leeromgeving. Mochten er toch nog klachten zijn dan kunnen deze worden ingediend via info@brewbrothers.nl

Artikel 7: Reistijd – reiskosten

Een cursus of opleiding vindt in principe plaats op één van de trainingslocaties van Brew Brothers. Wanneer de in-companytraining op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt wordt een reiskostenvergoeding van €0,30 ct/km in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Auteursrecht

Het auteursrecht op de door de Brew brothers uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Brew Brothers, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Brew Brothers mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksel hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Brew Brothers heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden. 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen de Brew Brothers en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Den Haag.